Energiløsninger

Også i dagens moderne virksomheder tænkes der mere på energi end nogen sinde før. Dels fordi energien gennem prisstigninger fylder mere i virksomhedens budget, og det er grund nok til at spare i sig selv.
Men også fordi vi i dag alle er meget bevidste omkring energiforbrug, energispild og miljøet.

Virksomhedens uvildige energispecialist

Juelsminde VVS & Blik ApS er din lokale og uvildige energispecialist, som yder den bedste energirådgivning. Træk på vores mangeårige erfaring og altid opdaterede viden på energiområdet.


Hos os kan du stole på en rådgivning, som er baseret på en professionel og faglig vurdering. Vi er nemlig uafhængige af energiselskaberne og kan derfor anbefale den energiform, der matcher dit behov. Hos os får vejledningen via vores uddannede og Certificerede Energivejleder.

Helhedsvurdering – det bedste!

Hos Juelsminde VVS & Blik ApS får du altid en helhedsorienteret vurdering. Vi tænker i totalløsninger og medtager hele din virksomhed i vores gennemgang, når den skal energitjekkes. Samtidig ved vi alt om, hvordan du med selv små justeringer af din nuværende maskinpark og maskiner kan opnå store besparelser.

Rådgivning på tværs

Ved hjælp af energivejlederuddannelsen har vores energivejleder suppleret sin byggetekniske viden inden for sit fagområde til også at kunne vejlede på tværs om energibesparende løsningsmuligheder, teknologier og produkter– dvs. inden for eget fag og inden for andre byggefag.


Energivejledere er uddannet til at samarbejde med andre fagentreprenører og underentreprenører om en løsning, der dækker flere fagområder, og sikrer ejeren af bygningen en energioptimal løsning.

Andre opgaver vi løser for virksomheder: