Døgnservice

Verdenen er ikke perfekt – en gang imellem bryder ting sammen. Og ofte er det på uhensigtsmæssige tidspunkter. Sådan er det også med VVS-installationer.

Har du uheld med din varme-/vandinstallation, varmepumpe eller andet – og er hurtig VVS-assistance påkrævet her & nu, så kontakt os på døgn-telefon: 75 69 44 99.

Når du kontakter os, rykker vi lynhurtigt ud så vi kan bregrænse skaden mest muligt. Når det kommer til akutte problemer, er det nemlig essentielt at man hurtigst muligt får begrænset skadens omfang. Hvis man ikke er hurtig nok til at få begrænset omfanget af skaden, så kan det lede til store reparationsomkostninger i fremtiden. Derfor er det en fordel at vælge en VVS'er, som hurtigt og professionelt kan løse den akutte skade!