Tilskudsmuligheder

Hvis du bor i en bolig der er registreret som helårsbolig i BBR-registreret og har tænkt på at energioptimere dit hjem kan du søge tilskud til varmepumper. Normalt behøver man et gyldigt enerigmærke for at søge tilskud, hvilket vi også kan gøre for dig da vi laver energitjek, men for at søge tilskud til varmepumper som vi bl.a. monterer og installerer (læs mere om varmepumpe løsninger) behøver man intet energimærke bevis. 

Du kan søge tilskud til:

  • Energiforbedringer vedrørende bygningens klimaskærm dvs. udvendig isolering, efterisolering, isolering af terrændæk samt udskiftning af vinduer.
  • Energiforbedringer vedrørende bygningens forsyning omfattende konvertering til varmepumpe til opvarmning af helårsboliger.
  • Energiforbedringer vedrørende bygningens drift, dvs. konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg, varmegenindvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe eller etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler.

Lyder disse punkter som noget volapyk, hjælper vi dig gerne med at finde ud af om du kan få lov til at søge tilskud. Kontakt os da på 75 69 44 99.

 

Energibesparende projekter

For mange af vores kunder er det uoverskueligt at finde ud af, til hvad og hvordan man kan søge tilskud til større projekter.
Men der er flere muligheder for at få tilskud fra staten til energibesparende projekter, f.eks. omlægning af varmeforsyning.

 

”Vi har hjulpet flere kunder og virksomheder med at finde frem til tilskudsberettigede projekter - og vi rådgiver gerne om mulighederne.”

Vi har certificerede energivejledere der kan vejlede dig bredt og tværfagligt om de muligheder du har for at spare på energien i din bygning. Det kan du læse mere om her: Energivejledning

Udskiftning af gaskedel

Der er nu mulighed for at få tilskud til udskiftning af gaskedler. Du kan nu få fradrag for arbejdsløn inkl. moms, som gør at man derved kan trække installationen af gasfyret fra i skat, men altså ikke selve gasfyret.
- Hvis du benytter os til at udskifte din gaskedel, skal vi nok klare papirarbejdet! Kontakt 75 69 44 99.

Få hjælp til tilskud - Spørg os

Reglerne for tilskud til energibesparende projekter skifter løbende. Vi har en opdateret viden på området – derfor: Spørg os! Kontakt 75 69 44 99.