Jordvarme

Producer din egen varme med jordvarme

Jordvarme er en billig og vedvarende energikilde. Med et moderne jordvarmeanlæg kan du producere din egen varme hele året. Du kan gøre dig delvis uafhængig af energi udefra. Og så det bedste ved det hele: Du kan spare rigtig mange penge.

Oven i det økonomiske aspekt får du også glæden ved at anvende vedvarende energi – et plus for miljøet.

Spørg os om alt vedrørende jordvarme – og få et overslag over hvor meget du kan spare ved at skifte til jordvarme/eller varmepumpeteknologi.

Få en skræddersyet løsning

Har du på baggrund af vores rådgivning besluttet dig for jordvarme, så lad os udføre installationen, som naturligvis præcist tilpasses dine behov og din bolig.

Vi har mange års erfaring i installering af jordvarme. Fra opsætning af anlæg til nedgravning af slanger over tilslutning til varmevekslerenheden i din bolig.

Hvad er jordvarme?

Jordvarme er egentlig solens energi - lagret i det øverste lag af jorden. Med en væskefyldt slange og en varmepumpe kan det lade sig gøre at trække energien ud af jorden og over i væsken. Varmeveksleren trækker så energien ud af væsken, så den kan komme husstanden til gode i form af varmt vand og vand til opvarmning.

Jordvarme er billig energi

Jordvarme er en meget billig energikilde. Den eneste udefrakommende energi der skal benyttes er den el, som driver varmeveksleren. Anlægget vil dog altid producere mere energi end der tilføres udefra – helt op til 4-5 gange.

Jordvarme er desuden en meget miljøvenlig ressource, så der er derfor mere end blot økonomiske fordele ved at vælge denne energikilde. Jordvarme belaster ikke miljøet i samme grad som f.eks. et oliefyr, da der udledes langt mindre CO2.

Andre fordele ved jordvarme

Foruden at være en billig energikilde, er et jordvarmeanlæg også:

  • Billig i drift
  • Det kræver stort set ingen vedligeholdelse

Det er en investering at vælge jordvarme. Men investeringen i et anlæg er ofte betalt hjem i løbet af nogle år.


Derfor: På langt sigt er der derfor penge at spare, når den gamle energikilde skiftes ud med jordvarme

Er der ikke plads nok?

Jordvarme kræver lidt plads, da der skal være areal til at grave slangerne ned i jorden. Hvis der ikke er plads nok kan der laves en lodret boring, hvor slangerne monteres i.

Hør om dine muligheder

Hør mere om mulighederne for at få jordvarme i din bolig. Kontakt os og få al den info, som giver dig det bedste beslutningsgrundlag.


Husk: Vi skaber en løsning, der er tilpasset dine behov og ønsker bedst muligt!

Andre energi- og varmesystemer: