Energivejledning - Få hjælp til hvor du kan energioptimere dit hus

Med en professionel energivejledning bruger du dine penge bedst muligt – for energivejlederen kan anvise dig de løsninger og forbedringer, hvor du for færrest penge opnår den største energibesparende effekt.

Hos Juelsminde VVS & Blik ApS kan du få denne vejledning via vores uddannede og Certificerede Energivejleder.

Eksperter i helhedsvurderinger

En energivejleder er en håndværker, som har valgt at uddanne sig til at kunne vejlede bredt og tværfagligt om de tekniske muligheder for at spare energi i en bygning.

En uddannet energivejleder er dermed i stand til at spotte, hvor der er oplagte energibesparelsespotentialer i en konkret bygning:

  • Målet er at give boligejerne og ejere af mindre erhvervsbygninger adgang til en håndværker, der er i stand til give en helhedsvurdering af, hvor det kan betale sig at sætte ind for at spare på energien − i stedet for at kigge på enkelte komponenter eller bygningsdele hver for sig.

Rådgivning på tværs

Ved hjælp af energivejlederuddannelsen har han suppleret sin byggetekniske viden inden for sit fagområde til også at kunne vejlede på tværs om energibesparende løsningsmuligheder, teknologier og produkter– dvs. inden for eget fag og inden for andre byggefag.

Energivejledere er uddannet til at samarbejde med andre fagentreprenører og underentreprenører om en løsning, der dækker flere fagområder og sikrer ejeren af bygningen en energioptimal løsning.

Læs mere om energi: